Filmmaschinen

Bauer P 8 universal 16mm (250 Watt Halogen = 400 Lumen)
Bauer P 8 T 400 16mm (400 Watt HTI = 2000 Lumen)
Bauer Skeleton II 16mm (1600 Watt Xenon = 5000 Lumen)
Zeiss Ikon Ernemann VIII B 35mm (1600-4000 Watt Xenon)

Unser Zeiss Ikon 35mm Projektor mit 4 KW Lampenhaus